Våtmarker – rätt sätt att minska övergödningen?

I artikeln ”Våtmarker – Rätt sätt att minska övergödningen?” (Havsutsikt 1/2014) skriver Andrew Quin, Fernando Jaramillo och Georgia Destouni att det vara gynnsamt mot naturen att anlägga våtmarker som fångar upp näringsämnen såsom fosfor och kväve innan det rinner ut i havet. En ny forskning visar att våtmarkernas förmåga att ta upp näringsämnena och minska näringsbelastningen på havet beror på vart i landskapet de ligger. För att detta ska bli bättre och mer effektivt så behöver vi ha mer kunskap om ämnet.

Enligt artikelförfattarna har ett antal projekt om hur bra våtmarker fångar upp näringsämnen gjorts men har oftast bara fokuserat på en enskild våtmark vid lokalt avrinningsområde, och de visar att en våtmark under bra förhållanden kan minska näringshalterna i det vattnet som strömmar igenom det.

Innan man börjar lägga pengar på konstruering och reastaurering av våtmarker vid Östersjön så tycker artikelförfattaren att man borde undersöka den totala effekten av alla våtmarker som ligger i landskapet.

Enligt studien i artiklen såg man ingen statistiskt mätbar effekt av våtmarkerna på den vattenburna belastningen av näringsämnen till havet. Resultaten visar att våtmarksåtgärder för att minska näringsbelastningen på Östersjön inte alltid är effektiva lösningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *