Alla inlägg av Erik

Hej jag heter Erik Johansson och är född 1998 den 19 mars. Jag bor utanför Ulfsby. Jag älskar att fiska efter aborre och gädda och på fritiden brukar jag spela mycket curling. Jag valde Forshaga Akademin för att gillar att fiska och vill lära mig mer om det och utbilda mig inom fisket.

Amflora – Potatisen som kan göra jordbakterier resistenta

I flera länder inom EU odlas fortfarande den genmodifierade potatisen Amflora. Det finns många skäl till att jag tycker att man ska förbjuda Amfloran inom EU.

För det första så tycker jag att man ska förbjuda Amflora från att odlas eftersom Amflora har en gen som gör den resistent mot två viktiga antibiotika och då genom att odla den sortens potatis finns det en risk att Amfloran delar med sig av det resistenta till bakterier i jorden och då blir bakterierna i jorden resistenta mot dessa två viktiga antibiotika.
Amfloran är ingen matpotatis utan en stärkelsepotatis och den stärkelsen som Amfloran ger kan användas i byggindustrin som tex. I betong.

Jag anser inte att allt inom genmodifiering av mat och växter är dåligt men just i det här fallet när det gäller något som kan spridas till jordbakterier och göra dem resistenta mot två viktiga antibiotika, menar jag att det är stora konsekvenser. Om man däremot genmodifierar något som kan växa till sig fortare och fortfarande inte är farligt för människors hälsa då kan jag tycka att det är acceptabelt  eftersom det då är bra för miljön.

Min åsikt är att man ska förbjuda Amflora inom hela EU. Vad tycker ni?

En man som hette Ove och en väldigt stor varg

Ove steg upp ur sängen varje morgon som han alltid gjort, pigg som en nötskrika. Ove klev in i köket och kokade sitt kaffe, sedan så gick han utanför dörren och såg den där katten igen. Han tänkte för sig själv:

-Satans katt, snart ryker den.

Han gick tillbaka in och steg uppför trappen. Han klev igenom garderoben och steg ut i skogen där han träffade flera olika årsmodeller av olika Saab-bilar.

Träden i skogen var minst 30 meter höga och det flesta träden var tallar och granar. I skogen så fanns det inget solljus utan det enda som lyste där var lyktstolpar som lyste med ett lagom starkt gult ljus ungefär som en bil som slår över från helljus till halvljus.

När Ove hade Fortsätt läsa En man som hette Ove och en väldigt stor varg

Fiska utan hulling

Jag tycker att man ska fiska utan hulling.

Skälet till att jag tycker så är att det kan skada fiskens munparti. Om man fiskar på C&R platser så måste man släppa tillbaka fisken och då är man skyldig att se till så att fisken inte är skadad.

Att fiska hullinglöst kanske gör så att du tappar en fisk eller två men det är mer värt att tappa en fisk än att skada den. Om fisken blir tillräckligt skadad i munnen så kommer fisken inte våga äta på ett tag och det kan göra så att fisken avlider.

Fortsätt läsa Fiska utan hulling

Hungrig öring vandrar bäst

I artikeln ”Hungrig öring vandrar bäst” (Havsutsikt 9/2009) skriver Stefan Larsson om öringen är en anadrom fisk. Anadroma fiskar föds i sötvatten, lever där en tid, sedan vandrar de ut i havet för att växa sig stora. När öringen vandrar ut till havet på våren kallas den smolt. Efter ett eller några år i havet återvänder den till sötvatten för att leka, och cirkeln är därigenom sluten.

Larsson skriver att öringens vandring är mycket riskfylld men när öringen återvänder har den tack vare den stora tillgången på föda i havet blivit mycket större och starkare än de fiskar som inte vandrat. De öringar som inte vandrar kallas stationär öring. När inte alla fiskar inom samma art vandrar kallas det partiell vandring. Om öringen väljer att vandra eller inte beror, enligt Larsson, på hur mycket föda det finns.

Artikelförfattaren tar även upp att vattenkraften utgör ett problem när öringen ska vandra. Dessutom har den odlade smolten svårare än den vilda att överleva. De senaste åren har man upptäckt att den odlade smolten har ännu sämre överlevnadsgrad. Larsson menar att forskarna misstänker att detta kan bero på att smolten har större fettreserver när den sätts ut än tidigare. Detta gör att den är mindre benägen att vandra.

De två senaste åren har Larsson dessutom studerat utvandringen hos öring som inte matats lika mycket innan utsättningen. Deras fettreserver har varit betydligt lägre vid tidpunkten för utsättning. Det positiva resultatet av denna svältperiod var över vår förväntan den magrare odlade smolten vandrade ut i samma antal som den vilda.

De två senaste åren har vi dessutom studerat utvand- ringen hos öring som inte matats lika mycket innan utsättningen.Deras fettreserver har varit betydligt lägre vid tidpunkten för utsättning. Det positiva resultatet av denna svältperiod var över vår förväntan; den magrare odlade smolten vandrade ut i samma antal som den vilda.
Genom att inte mata den odlade fisken lika mycket som idag skulle sannolikt fler av de öringar som sätts ut vandra till havet. Detta gynnar fisket efter öring i havet men också fisket i älvarna, då fler stora fiskar kommer att återvända för lek. Vi fortsätter nu att arbeta med att ta fram en plan över hur man skall odla magrare fiskarna utan att för den skull hota fiskarnas hälsa och välmående i odlingen.

källa http://www.havet.nu/dokument/HU20093oring.pdf