Kategoriarkiv: Monterutvärdering

Em av uppgifterna eleverna hade under Sportfiskemässan var att välja ut en monter, ta några bilder och göra en film där monterns innehåll och utformning diskuteras och utvärderas.
Centralt innehåll:
-Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning.