Kategoriarkiv: Ove och Mr Udall

I samband med läsningen av ”En man som heter Ove” har vi tittat på filmen ”Livet från den ljusa sidan”. Vi har bl.a. jämfört huvudkaraktärerna Ove och Mr Udall. Samtalet har vi spelat in och gjort en pod av.

Centralt innehåll:
-Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.

– Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.