Kategoriarkiv: Våra dialekter

Här publicerar vi podcasts om de dialekter vi talar i klassen, filmer där ni kan gissa var dialekten kommer från samt en översikt över klassens dialekter.
Centralt innehåll:
-Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.