Etikettarkiv: Fisk

Lyckad fiskedag i Thailand

Tjenare!
I helgen har jag varit och metat efter karp. Jag åkte ut vid 2-tiden. Det var runt trettio grader.

Fisket började ganska så bra. Precis efter jag fått ut de två spöna så började linan gå i det ena av spöna.

Det var en rätt så tuff fight men till sist lyckades jag och min guide få upp den siamesiska karpen. Den åkte tillbaka rätt så snabbt men den hade en uppskattad vikt runt 5 kg. Det som var det roliga med karpen var att det var min första siamesiska karp.

10941014_741974105880694_2886503804073311025_n
Här är en bild på min första Siamesiska karp

Sen efter vi släppt tillbaka fisken Fortsätt läsa Lyckad fiskedag i Thailand

Hungrig öring vandrar bäst

I artikeln ”Hungrig öring vandrar bäst” (Havsutsikt 9/2009) skriver Stefan Larsson om öringen är en anadrom fisk. Anadroma fiskar föds i sötvatten, lever där en tid, sedan vandrar de ut i havet för att växa sig stora. När öringen vandrar ut till havet på våren kallas den smolt. Efter ett eller några år i havet återvänder den till sötvatten för att leka, och cirkeln är därigenom sluten.

Larsson skriver att öringens vandring är mycket riskfylld men när öringen återvänder har den tack vare den stora tillgången på föda i havet blivit mycket större och starkare än de fiskar som inte vandrat. De öringar som inte vandrar kallas stationär öring. När inte alla fiskar inom samma art vandrar kallas det partiell vandring. Om öringen väljer att vandra eller inte beror, enligt Larsson, på hur mycket föda det finns.

Artikelförfattaren tar även upp att vattenkraften utgör ett problem när öringen ska vandra. Dessutom har den odlade smolten svårare än den vilda att överleva. De senaste åren har man upptäckt att den odlade smolten har ännu sämre överlevnadsgrad. Larsson menar att forskarna misstänker att detta kan bero på att smolten har större fettreserver när den sätts ut än tidigare. Detta gör att den är mindre benägen att vandra.

De två senaste åren har Larsson dessutom studerat utvandringen hos öring som inte matats lika mycket innan utsättningen. Deras fettreserver har varit betydligt lägre vid tidpunkten för utsättning. Det positiva resultatet av denna svältperiod var över vår förväntan den magrare odlade smolten vandrade ut i samma antal som den vilda.

De två senaste åren har vi dessutom studerat utvand- ringen hos öring som inte matats lika mycket innan utsättningen.Deras fettreserver har varit betydligt lägre vid tidpunkten för utsättning. Det positiva resultatet av denna svältperiod var över vår förväntan; den magrare odlade smolten vandrade ut i samma antal som den vilda.
Genom att inte mata den odlade fisken lika mycket som idag skulle sannolikt fler av de öringar som sätts ut vandra till havet. Detta gynnar fisket efter öring i havet men också fisket i älvarna, då fler stora fiskar kommer att återvända för lek. Vi fortsätter nu att arbeta med att ta fram en plan över hur man skall odla magrare fiskarna utan att för den skull hota fiskarnas hälsa och välmående i odlingen.

källa http://www.havet.nu/dokument/HU20093oring.pdf